Pierwsze kroki

Klawiatura
 
  

Aby zalogować się do systemu Demo PekaoInternet należy w miejsce numeru klienta wpisać następujące dane:
Numer klienta: 123456789

  
  

Bezpieczeństwo

  • Sprawdź przed zalogowaniem, czy widzisz https w adresie strony i połączenie jest szyfrowane.
  • Pamiętaj, że podczas kontaktów telefonicznych Bank nigdy nie prosi o podanie numeru PIN i hasła do Pekao24.
  • Przeglądaj biuletyn bezpieczeństwa w internecie.
Więcej o bezpieczeństwie